Akkordskift Amol F dur

Skift mellem A mol og F dur akkorderne:


 


Akkordskift hver 4. takt

Akkordskift hver 2. takt