Besøg på Odense konservatorie 2019

For at forberede dig på en optagelsesprøve kan du øve dig på opgaver der ligner prøven. Det er naturligvis ikke disse opgaver der bliver brugt til optagelseprøven og vi kan ikke bruge det til at vurdere dit niveau i forhold til en optagelseprøve. Men du kan selv prøve og forhåbentligt fornemme hvordan du klarer det. Dette er eksempler på den tekniske prøve, hvor du bliver testet i discipliner som fx: nodelæsning, imitation, akkompagnement og solospil. 

Dem der kommer med på dagen, kan blive prøvet i disse opgaver, som altså er indøvet hjemmefra – sekundavista, men også blive kastet ud i lignende opgaver der ikke er forberedt – altså primavista. Det vil forhåbentligt lære dig noget om at præstere godt i en presset situation.

da_DK
da_DK