Om Undervisning

Her skriver jeg om dét at undervise i musik:

Du er velkommen til at læse mine tanker og send gerne en kommentar på jespernordal@gmail.com


Her er en lille interviewrække med nogle af Musikteamets elever:

Vi har i et længere forløb, forsøgt at lave en strategi for, hvordan vi hæver niveauet og fastholder eleverne. Der er ingen tvivl hos os om, at det drejer sig om at få eleverne til at spille så godt som muligt, så hurtigt som muligt. Det lyder naturligvis enkelt og selvindlysende, og vi har oplevet, at det er disse elementer vores arbejde drejer sig om. Det vil vi gerne opkvalificere ved målrettet og bevidst at arbejde med disse parametre. Vi oplever, at der er en enorm fokus på indmeldelse og på eventkulturen i musikskolerne. Det er meget godt og meget vigtigt. Vi oplever i det daglige arbejde, at der mangler systemer og værktøjer – udvikling og bevidstgørelse om begreber som: fastholdelse, motivation, øve-kultur, robusthed og tålmodighed. Vi arbejder med elever på folkeskolens 3.-6. trin, og de starter hos os som totalt begyndere. Vi arbejder med sammenspil og rytmetræning fra dag et. Vi arbejder bevidst med at tale elevernes niveau op – vi taler det faglige niveau op ved at spille musik, de kan forholde sig til, identificere sig med og lade sig fascinere af. Vi oplever, at børnene er meget motiverede til at lære, og jo mere “nørdet-faglige” vi er, jo mere nyder eleverne at se sig selv som kommende musikere. I interviewene er temaet “at øve sig” Selv om der kan forekomme overdrivelser, er det spændende, at i og med vi har italesat øve-kultur og -praksis fra den første dag, så er alle eleverne bevidste om, og tilmeldte vores praksis med at man øver sig meget på sit instrument. Som musikskolestrukturen er nu, er vi simpelthen nødt til at trække denne øvetid ind i elevernes arbejdsmetode – ellers oplever de, at når støvet har lagt sig efter den første begejstring, så demotiveres og afmattes deres musikudfoldelse i takt med at deres niveau mindre og mindre står mål med deres drømme og ambitioner.

Vi har udviklet en digital platform, så øvearbejdet er let og overskueligt, og så der er hjælp, når eleven sidder derhjemme og er i tvivl om øvemålene og – metoderne.

Vi oplever, at eleverne bliver bedre, hurtigere, de melder sig igen, vi spiller god musik og deres fortsatte virke i musikskolen sker på et højere niveau. Vi ville gerne sige, at vores elever er blevet 25-30% bedre – det er sådan vi føler det, men det er jo et fuldstændigt mørkefelt i den rytmiske musikundervisningskultur herhjemme: ingen har kvalificeret begreberne og ingen har opstillet mål eller metoder til at højne kvaliteten!  Vi håber at det kan inspirere til alle i bestræbelserne på at få komme ud over stepperne i musikskolerne.

www.musikteamet.dk


Jeg har lavet denne lille film med én af mine elever. Jeg syntes der fremkommer mange gode og brugbare pointer om dét at være talentfuld, -om arbejdsindsats, -om øve indsats og om musikalsk læring.

Her er mange spændende citater:

2.07 min: “Det har altid været lyst…..”

2.40 min: om at øve på kedelige ting….

4.30 min: om kreativitet….

5.15 min: “Et eller andet sted føler jeg ikke, at talent eksisterer…..”


 

Jeg er meget inspireret af begreberne Fixed vs Growth Mindset – formuleret af Carol Dweck

Her er en dansk model af dette emne:

Jeg ser mange gode løsninger på de daglige udfordringer vi har med elever på alle niveauer og i alle aldre – men særligt når musikundervisningen fordrer et medarbejde og en investering fra elevens side: når det ikke længere bare er sjov og ballade og sanglege. Når der skal øves for at opnå de evner som ambitionerne og fascinationen af musikken kræver, men som eleven endnu ikke mestrer.

Hvis man ser på de to kategorier: Fixed og Growth mindset, er der ingen tvivl om, at jeg hellere vil høre til i kategorien “Growth mindset”. Jeg mener, at vi både i den enkelte situation som i det store billede, skal bekende os til denne position.

Jeg forsøger at anerkende en elev ved at prise den gode arbejdsindsats fremfor at rose talentet. Jeg pointerer, at vi alle er på vej mod en højere erkendelse – en rejse der som sådan aldrig ender. Jeg afholder mig fra at udtale mig i absolutte holdninger: der er altid plads til forandringer, ny læring, nye måder at gøre tingene på. Udfordringen er måske snarere at få arbejdet gjort og være vedholdende med de rutineprægede og grundlæggende færdigheder, der ikke føles som sprængfyldt af sprudlende kreativitet, og som en rejse mod nye horisonter, men mere som – nå ja: småkedelige repetitioner og alt for langsomt tilegnede evner.

Jeg forsøger at lade være med at dømme elevens potentiale: jeg har haft nok indlysende talentfulde elever, der ikke indfriede deres potentiale og nok hårdtarbejdende elever med faglige mangler, der har overkommet disse og er kommet videre i musikkens tjeneste.

Dog skal jeg på den anden side sige, at dette standpunkt også har sine udfordringer: Eleven er således aldrig i mål med sin musik, der er altid noget nyt man kan øve sig på og det kræver at umådeligt lyst sind, konstant at høre sine fejl og begrænsninger som en vejviser til nye evner, man bare ikke mestrer lige nu. Disse udfordringer er bare så ubetydelige i forhold til det meget belastede talent-begreb og det meget ekskluderende lærings-syn som “Fixed mindset” trækker med sig.


Talent vs Træning:

Jeg tillader mig hermed at citere fra en notits på gramex.dk om talent vs træning.

Jeg er meget enig i pointerne. Jeg tror, at vores største talent, er evnen til at flytte os, til at arbejde med vores evner, til at være ærlig om vores mangler og arbejde stenhårdt på at forbedre dem. Jeg syntes vi skal medvirke til en fortælling om det foranderlige talent og om det muliges kunst i stedet for at grave os selv og vores evner ned med en jantelovs inspireret ide om, at hvis ikke du ”har den” kan det være ligemeget!

På vores side: www.nordalbrothers.com, har vi taget nogle af de elementer op, som vi selv har stødt på i vores studietid – elementer der tit bliver forbundet med begrebet talent. Ikke hvor hurtigt eller overlegent man spiller, men hvor musikalsk man er i sin perfomance. Det er elementer som fx rytmefornemmelse, trinfornemmelse/gehør og lignende emner, der er svære at få has på, men som efter vores bedste overbevisning snildt kan øves og forbedres.

Hermed citatet af Ulrik Elholm og Susanne Bargmann:

”TALENT VS. TRÆNING

“Med bogen gør de to forfattere op med ideen om det medfødte talent, som de mener bremser mennesker i at lære nye ting eller blive bedre til noget, de gerne vil – ikke mindst inden for musikken.

– For mig er det største problem med ideen om det medfødte talent i musikverdenen, at vi ikke får kommunikeret ud til de unge, der vil prøve kræfter med branchen, at det kræver hårdt arbejde. Alt for mange giver op, fordi de indædt tror, at enten har de det, eller også har de det ikke. Og så synes jeg det er vigtigt, at man også i vores branche har brug for et par øjne udefra og noget vejledning, fortæller Ulrik Elholm.

– Hvis vi fokuserer for meget på det medfødte talent og de gener, vi har fået med os, kan det betyde, at vi ikke rækker ud, kæmper, øver og udvikler os, fordi vi læner os tilbage med en fornemmelse af, at vi alligevel ikke kan ændre ved de forudsætninger, der er givet os ved fødslen. Tænk, hvis nogen havde sagt til verdens-stjernen Maradona, at hans ben var for korte til at spille fodbold, og han havde givet op!

ALLE STJERNER SKAL ØVE SIG

Netop inden for sport er der et helt andet syn på talent vs. træning, som Ulrik Elholm mener, vi kan lære noget af i musikbranchen:

– Inden for sportens verden er det helt almindeligt med adskillige trænere til det ene og det andet, men som f.eks. popstjerne har der været en tendens til, at det så bedre ud, hvis de aldrig havde brug for hjælp. Vi vil gerne have en forestilling om, at de nærmest kom syngende til verden. Det er selvfølgelig helt absurd og i virkeligheden et problematisk signal at sende til alle dem, der kunne have lyst til at prøve kræfter med sådan en karriere, skriver han i bogen.

Hans oplevelse fra musikbranchen er, at der ikke findes stjerner, der ikke har kæmpet, trænet, øvet, fejlet og rejst sig igen – og som ikke har fået hjælp og vejledning undervejs for at nå, hvor de er i dag.

Måske en opmuntring til alle dem, der drømmer om at vinde X Factor – eller os, der bare gerne vil blive bedre til at synge i badet.”

LÆS MERE

Om Ulrik Elholm
Om ’Bliv bedre med fokuseret træn